Föreningen

Charlotte Weibulls Vänner består av en styrelse med Lars Weibull som ordförande. En större arbetsgrupp arbetar med övergripande frågor i samverkan med Burlövs kommun i avsikt att vårda och bevara Charlotte Weibulls livsverk nu och i framtiden. Arbetsgruppen sammanträder 5-6 gånger årligen på Möllegården Kultur i Åkarp.
Mindre arbetsgrupper har olika uppdrag. Vävgruppen dokumenterar vävnader och dräkter. Skåpsgruppen är behjälplig vid mindre utställningar främst på Möllegården Kultur. Utställningsgruppen skall i framtiden vara behjälplig med större utställningar från Charlotte Weibull-samlingen både när och fjärran. Den digitala gruppen ansvarar bl.a. för Vännernas hemsida. En ytterligare grupp tar fram lämpliga kandidater till Charlotte Weibullpriset – ett pris som utdelas årligen till den som genom sin kulturella gärning i Charlotte Weibulls anda gjort sig förtjänt av det.
Härutöver har Charlotte Weibulls Vänner ett flertal "följare" av Vännernas arbete. Alla får Vännernas informationsmejl om aktuella och framtida händelser.
Du som vill ingå i Vännernas olika arbetsgrupper, eller bara vara följare, kan anmäla detta till Lars Weibull [lars.weibull@weibull.se]. Alla är hjärtligt välkomna att bidra i både stort och smått.
Charlotte Weibull
Charlotte Weibull